fbpx

Blog Posts

10+ lý do khiến tài khoản quảng cáo Facebook của bạn bị khóa và cách khắc phục

Hiện nay Facebook  đang rất gắt trong việc khóa tài khoản quảng cáo. Dường như họ đang thực hiện chính sách giết nhầm hơn bỏ sót. Biết rằng mỗi tháng

Khắc phục Tài Khoản Quảng Cáo bị Hoạt Động bất thường

Sau vài ngày sa sẩm mặt mày vì Hoạt Động Bất Thường, chết kháng, kháng chết thì rút ra vài kinh nghiệm cho anh em. I. Nguyên nhân khiến tài

Site Footer