fbpx

Tổng hợp link kháng nghị Facebook

Tiện đây tặng các bác tất cả các Link kháng của FB. Để khi nào cần thì dung đến
1: Kháng nghị:
Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
EMail: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com
2:Xin Nâng ngưỡng
Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
3: Chát Support
Link: https://www.facebook.com/business/resources
4. Chính sách: https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content
Báo cáo vấn đề đăng nhập :https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Confirm Your Identity With Facebook :https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
Data Policy Questions :https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982
Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855
California’s Shine the Light law :https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057
Data Policy Questions :https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138
THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952
Report Pages that Disappeared : https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
Report an Ad : https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954
Bank Account Payments :https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
Disabled Ad Account Help :https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
Facebook Payments Support Center – Enter :https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954
Give feedback or report that something is broken: Photos :https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
Report an Issue with Disappearing Videos :https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695
Report an Issue with Chat Disconnections :https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498
Report an Issue with Search : https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070
Report an Issue with Notifications : https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964
Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Báo cáo lỗ hổng bảo mật : https://www.facebook.com/whitehat/report/
Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
Privacy Rights – Video Removal Request :https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
Report an Issue with Facebook on Mobile :https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789
Report an Unavailable Group or Event :https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161
Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077
Yêu cầu thay đổi ngày sinh :https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
Hợp nhất các trang trùng lặp : https://www.facebook.com/pages/merge/
Phản hồi của bạn về trang :https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
Mentions Verification Request :https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751
Báo cáo tài khoản giả mạo :https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Yêu cầu tưởng nhớ :https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667
Mẫu báo cáo bản quyền :https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854
Must Log In To See This Page Error :https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
Invalid Email Address Error :https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773
Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831
Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524
Page Promotion Help :https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p
Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146
Report an Underage Child (South Korea & Spain) :https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Report Content Lost During Reactivation :https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849
https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936 : Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620 : Report an Issue with Video Playback
Chat Appears Turned Off for Friends :https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090
Report a Page Unavailable Error :https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587
Your Feedback About Places :https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268
https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862 << Impressum Contact
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926 << Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 << Tên không được chấp nhận
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 << Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429 << Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994 << Xác minh tên của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc << Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
Xác minh tên https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
Đổi tên https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
report bệnh tật https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
report die https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797
report sex https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )
https://www.facebook.com/help/contact/logout
xác nhận thông tin cá nhân
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
block do không đủ tiêu chuẩn sd fb
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
block do ăn vé tên giả
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
verify lại account
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195   

NHẬN CHẠY QUẢNG CÁO GIÁ RẺ – HIỆU QUẢ

Xem thêm: Tổng hợp link kháng nghị Facebook Phần 2

Site Footer