fbpx

Sử dụng Graph Search hiệu quả nhất

Thực ra Facebook đã cho dừng hoạt động chức năng tìm kiếm Graph Search, tuy nhiên bạn vẫn có thể sử dụng các truy vấn của công cụ Graph Search thông qua các đường dẫn tìm kiếm.
📷
Đầu tiên là cần xác định được ID của đối tượng cần sử dụng Graph Search:
📷
Thay username bằng tài khoản của đối tượng cần xem và copy UID (phần ‘id’).
Dưới đây là một số đường dẫn tìm kiếm cực kỳ hữu dụng:
Mục lục nội dung
  • 1. Truy vấn tìm kiếm liên quan đến bạn:
  • 2. Truy vấn tìm kiếm liên quan đến ảnh:
  • 3. Truy vấn tìm kiếm liên quan tương tác người dùng:
  • 4. Truy vấn về tình trạng quan hệ:
  • 5. Một số câu truy vấn khác:
  • 6. Cấu trúc đường dẫn tìm kiếm trên Facebook:

1. Truy vấn tìm kiếm liên quan đến bạn:

2. Truy vấn tìm kiếm liên quan đến ảnh:

3. Truy vấn tìm kiếm liên quan tương tác người dùng:

4. Truy vấn về tình trạng quan hệ:

5. Một số câu truy vấn khác:

📷
Ngoài ra còn rất nhiều cách tìm kiếm khác nữa, bạn hãy xem các cách tìm kiếm mẫu ở trên và tùy chỉnh hợp lý nhé.
Lưu ý: Thay các mục id in đậm trong link bằng id các page, location và đối tượng tương ứng.

6. Cấu trúc đường dẫn tìm kiếm trên Facebook:

Ví dụ một câu truy vấn tìm kiếm có gần đầy đủ các tùy chọn:

https://www.facebook.com/search/in-open-relationship/users/106388046062960/residents/present/84218631570/likers/108550302507996/home-residents/females/106388046062960/employees/599788020068034/members/39/30/users-age-2/intersect

Cấu trúc đường dẫn chung:

https://facebook.com/search/[trạng-thái-quan-hệ]/users/[id-công-việc]/residents/present/[id-nơi-ở-hiện-tại]/likers/[id-page-like]/home-residents/[giới-tính]/[id-công-việc]/employees/[id-group]/members/[age-min]/[age-max]/users-age-2/intersect

Nếu chỉ muốn tìm kiếm với tùy chọn “trạng thái quan hệ độc thân” và “nơi ở hiện tại là Hà Nội”, cấu trúc đường dẫn sẽ là:

https://www.facebook.com/search/single/users/106388046062960/residents/intersect

Tất nhiên bạn có thể tùy chỉnh theo ý bạn, phần còn lại, nếu bạn vẫn còn chút quan tâm nào dành cho Graph Search thì hãy cứ tìm hiểu về nó nhé.

Site Footer